7 dagen per week, tussen 08.00 en 21.00 bereikbaar!

(010) 2 999 100

06-51343811

    

Inspectie en advies kitwerk

Voorkom onnodige teleurstelling, schade en kosten door het op tijd inplannen van een kitvoegen inspectie

De duurzaamheid van de kittenvoegen van uw woning, pand of  object kan onder normale weersomstandigheden, afhankelijk van het type kit, variëren van 5 tot 30 jaar. Dit houdt in dat bij een goed functioneren van het afdichtingssysteem een vervanging van de kitvoegen pas na vele jaren noodzakelijk wordt. In deze periode kunnen echter door diverse oorzaken reparaties of zelfs totale “vroegtijdige” vervanging van de kitvoegen noodzakelijk zijn.

Als oorzaken hiervoor zijn te noemen :

 • onthechting van de kit van de ondergrond;
 • schimmel aangroei op kitvoegen;
 • beschadiging door overbelasting of constructiefouten;
 • aantasting door chemicaliën;
 • beschadiging door dieren zoals muizen, vogels.

Kit heeft de functie om vocht, lucht, geluid of ongedierte buiten bouwconstructies te houden. Het is van groot belang dat problemen aan de kitvoegen op tijd worden gesignaleerd om onnodige schade en hoge kosten te voorkomen. Alhoewel lekkages meestal wel zichtbaar worden na enige schade, is het toch beter om middels regelmatige inspecties overlast tegen te gaan.

Laat dus uw kitwerk op tijd inspecteren

Voor het inspecteren van de kitvoegen van uw woning pand of object wordt meestal de eerste inspectie uitgevoerd binnen 1 jaar na de oplevering en daarna iedere 2 jaar. Het is het meest effectief om in het koudere jaargetijde uw kitwerk te laten beoordelen. Want door de lagere temperatuur zijn de bouwmaterialen, door thermische krimp, korter geworden en daardoor zijn de kitvoegenop hun breedst. Hierdoor is in deze periode het beste vast te stellen of ergens onthechting heeft plaatsgevonden.

Tijdens de kitwerk inspectie- en advies wordt gelet op:

 • Onthechtingen / Adhesie-verlies of scheurvorming (cohesie-breuk);
 • Lekkages;
 • Beschadigingen;
 • Aantastingen/ schimmels;
 • Verwering;
 • Algehele staat van onderhoud van de omringende constructiedelen.

Daar waar de kitvoeg niet meer naar behoren werkt zal al dan niet plaatselijk een reparatie moeten worden uitgevoerd.

Tijdige advisering met betrekking tot onderhoud en reparatie van de kitvoegen bespaart geld en ellende 

Nadat de kitspecialist van kitbedrijf Cultieflex op basis van de bouwtekeningen en een persoonlijke bezoek op locatie een inventaris heeft gemaakt, stelt de kitspecialist aan de hand van de vergaarde informatie en regelgeving een technisch afdichtingsadvies voor u op. U krijgt van ons een maatwerkproduct. Het voldoet aan wat u ervan verwacht en sluit aan bij het bouwbesluit. De investering voor het opstellen van het advies wordt vooraf met u overeengekomen. 

Optionele onderdelen van een adviesrapport, op te stellen op basis van een inspectie- of inventarisatierapport: 

 • Advies met betrekking tot luchtdichte aansluitingen;
 • Voorstellen ter verbetering ingeval deze niet aan de geldende regelgeving en voorschriften voldoet;
 • Een lange termijn beheer- en onderhoudsplan op preventieniveau of op actuele regelgeving;
 • Kostenbegroting van alle geadviseerde voorzieningen en het beheer/  onderhoud daarvan.

Voor al uw vragen kan u ons bellen met de telefoon nummers bovenin en via onze contactpagina kunt u ook gerust contact op nemen!

Dank u wel, we speken elkaar snel!

Een vraag?

Schroom niet om te bellen,
mailen of vraag geheel
vrijblijvend een offerte aan.

We zijn er om u te helpen!